nieuws

 

   JOUW TALENT!

Schoolpastoraat van start

Schoolpastoraat van start Uit een afstudeeronderzoek van onze stagiaire godsdienst en levensbeschouwelijke vorming (GLV) is gebleken dat er behoefte is aan schoolpastoraat onder de leerlingen: doorpraten over dingen die je bezig houden met mensen die jou een luisterend oor bieden. Daarom starten we a.s. vrijdag met schoolpastoraat. Aan het eind van het schooljaar gaan we kijken of het waardevol is geweest en of we er mee door moeten gaan.


Ben je benieuwd naar het schoolpastoraat? Er staat wat lekkers voor je klaar in lokaal 354 vanaf 13:45 uur. Welkom!