nieuws

 

   JOUW TALENT!

Gebedsgroepen

Gebedsgroepen

Iedere maand komen twee groepen enthousiaste christenen, ouders en personeel, bij elkaar om te bidden voor de Noordgouw en alles wat daarmee te maken heeft.

Maandag

De eerste maandag van de maand verzamelen we om 19.00 uur bij de ingang van de school en gaan vervolgens in één van de lokalen met elkaar in gebed. Als u/jij zich wilt aansluiten bij deze gebedsgroep, dan bent u/jij van harte welkom. Ook gebedspunten zijn welkom! Contactpersoon: Erick Urbanus, 0651355499.

Woensdag

Deze gebedsgroep komt iedere derde woensdag van de maand bij de Noordgouw samen om 8.45 uur. We beginnen gezellig met koffie en gaan daarna in gebed. Heeft u/jij vragen of gebedspunten? Bel of app gerust Daniëlle Visser, 0624123237.